Skip links

İç Mimari Üzerine

Yaşam alanlarının oluşumundaki en önemli etken yaşam alanlarının ne amaçla kullanılacağıdır. Kullanım amacına uygun olmayan bir tasarım, bizleri doğru sonuca ulaştırmayacaktır. Amacımız, yaşam alanlarını fonksiyonel ve estetik açıdan en ideal tasarımla buluşturmak olmalıdır.

Tasarım süreci, iç mekan dış mekan farkı gözetmeksizin kullanıcıların gereksinimlerini tespit ederek başlar. Kullanıcı gereksinimlerini belirleyen İç Mimar, ilgili yaşam alanı için yerinde keşif yaparak bir sonraki adıma geçmiş olur. Keşif, tasarım sürecinde dikkat edilecek noktaları tespit etmek, mekanın rölövesini almak, mekana ait fotoğraf, video gibi görsel kayıtlar edinmek gibi aşamalardan oluşur.

Kullanıcı gereksinimlerinin tespiti ve mekanın yerinde keşfiyle birlikte konsept tasarımı için gerekli zemin oluşur, ilgili mekan çözümlemeleri yapılmaya başlar. Konsept tasarımı, mekanın kullanım amacına hizmet eden özgün, fonksiyonel ve estetik bir kimliğe büründüğü zaman başarıya ulaşacaktır.

Tasarım yapılırken her zaman bir bütünlük çerçevesinde hareket edilmelidir. Bir tasarım yolu çizilmeli ve seçilen yörüngede tasarım süreci sürdürülmelidir. Tasarlanan her yeni mekan ya da ürün bilinmelidir ki bir başka mekana ya da ürüne ışık tutar. Birbirinden kopuk, bütünlük noktasında eksik kalmış bir tasarım amacına ulaşamamış demektir.

Leave a comment

Call Now ButtonHemen Arayın
× WhatsApp